Det oplever vores kunder

Entreprenør og håndværk

Villys Tømrerforretning A/S

Villys Tømrerforretning A/S

Lars

Lars er direktør og ejer af Villys Tømrerforretning samt formand for Dansk Byggeri, Silkeborg.

Villys Tømrerforretning bruger e-Regnskab, fordi vi modtager alle indkomne fakturaer direkte i systemet, hvor vi nemt kan godkende disse og lægge dem på de respektive sager.

Herudover har vi til hverdag styr på alle vores timer og svendene har sagerne direkte på telefonen. Vi har samtidig lagt vore know how ind, så vi nemt kan lave tilbud, hvor vi husker det hele. Alt imens bogføringen sker samtidig.

Lundhuset ApS – Lund-Byg ApS

Kristian

Kristian fra Lundhuset ApS har udtalt følgende, efter brug af e-Regnskab i ca. 1 år.

 • Sparer tid
 • Har meget bedre overblik
 • Nemt for svendene med timeregistrering på sagerne med e-Regnskab App på mobilen
 • Professionelt værktøj der virker
 • Større overskud og bedre likviditet i virksomheden.

Landmåling

HLM Landmåling siger allerede efter opstartsfasen i marts 2017 at systemet er lærenemt, nemt tilgængeligt og giver meget overblik over virksomhedens arbejde.

Systemet giver os mulighed for at samle alle relevante aspekter på den specifikke sag, heraf mails, fakturaer, vareforbrug, timeregistrering m.m.

På denne måde kan vi håndtere alt fra planlægningen til udførelsen i systemet og alt undervejs er automatisk skrevet ind i systemet, hvilket giver orden og overblik. Alle dele af systemet hænger sammen og samler alle detaljer på en brugervenlig måde

HLM Landmåling A/S

Entreprenør og håndværk

Jens Riisager Glostrup ApS

Jens Riisager Glostrup ApS

Jens Riisager

Jens Riisager var blandt de første kunder på e-Regnskab. Jens Riisager har således været med til at udvikle systemet og er gennem tiden kommet med mange gode forslag til forbedringer.

Jens Riisager fik hurtigt bedre styr på sine sager og fik skrevet sine fakturaer hurtigere. Som følge heraf bedre likviditet. Da Jens Riisager skulle godkende sine udgifter, fandt han udgifter som var overflødige. Det reducerede unødvendige og irrelevante omkostninger.

Håndværk A/S

Martin Solvig

Håndværk A/S håndterer flere tusinde bilag årligt. Det var derfor vigtigt for os at finde et system som kunne håndtere alle leverandører, både dem som anvender EAN fakturaer og de små leverandører som ikke gør.

Dette kunne HallerupNet med e-Regnskab og samtidig kunne e-Regnskab håndtere tilbud, planlægning og tidsregistrering i et og samme system.

Dette gør e-Regnskab utroligt brugervenligt for vores medarbejdere, da vi alle arbejder i det samme system, hvilket styrker kommunikationen i virksomheden og er med til at gøre os til en af de førende servicevirksomheder indenfor håndværkerbranchen.

Konsulent og IT

Aspiri A/S

Aspiri A/S

Jesper Bjerg

Aspiri A/S kører mere end 16.000 transaktioner gennem e-Regnskab årligt. Alt dette klaes af Jesper hos Aspiri A/S.

Bestyrelsesformanden og de andre ejere følger udgifternes afholdelse via e-Regnskab og kan se alle bilag.

Revitax A/S

Ebbe Melchior

Ebbe Melchior er adm. direktør I Revitax A/S. Revitax A/S skiftede til e-regnskab i 2016, idet systemet er nemt tilgængeligt, brugervenligt og kunne skræddersyes til virksomhedens behov.

Endvidere letter det arbejdet i hverdagen, at indkomne fakturaer kommer direkte ind i systemet. Det er desuden en nem procedure at generere udgående fakturaer, og systemet holder selv styr på, om fakturaerne betales til tiden og handler, hvis de ikke gør.

  Fordele:
 • Nemt overblik
 • Nem timeregistrering
 • Nem fakturering
 • Tidsbesparende

Entreprenør og håndværk

Karl Poulsen Murermester A/S

Karl Poulsen Murermester A/S

Karl Poulsen

Karl Poulsen Murermester A/S har været på e-Regnskab i næsten 2 år. Det første år reducerede Karl Poulsen Murermester A/S sine igangværende arbejder med 1,5 mio. Med mere end 5.000 bilag er der noget at holde styr på for Tina Poulsen hos Karl Poulsen Murermester A/S, men det klarer Tina via e-Regnskab.

Før indførelsen af e-Regnskab havde Karl Poulsen en ekstern bogholder og en medarbejder og Tina Poulsen ansat på kontoret. I dag er der kun Tina Poulsen.
Besparelsen for Karl Poulsen har således været mindst en medarbejder på kontoret.
Karl Poulsen er flittig bruger af e-Regnskab på sin IPad.

Konsulent og IT

Businessmann A/S

Businessmann A/S

Henrik Lassen

Businesmann A/S blev kunde af e-Regnskab i 2013. Businessmann A/S havde af strategiske årsager valgt at outsource sit bogholderi. En af betingelserne til den nye leverandør var, at alt skulle være elektronisk. Ved at afsøge markedet fandt Businessmann A/S kun e-Regnskab, som kunne tilbyde alle bilag elektronisk.

Businessmann A/S har nu effektiviseret sine forretningsgange og fremstår i dag som en mere moderne og konkurrencedygtig virksomhed.

Henrik Lassen er direktør og ejer, han har i dag et helt andet indblik i sin virksomhed end før, hvor han fik rapporter over omkostninger, efter at de var afholdt og betalt. I dag godkender han dem og betaler dem. Så er man på forkant med udviklingen.