Dansk (Primær)
English (Primary)

Status: Online
Besked:

En bruger må kun være logget ind en gang. Når der logges på e-Regnskab kontrollerer systemet om brugeren allerede er logget ind. Er det tilfældet vil der komme en meddelelse, hvor der gives mulighed for enten at fortsætte eller afslutte. Vælges der at fortsætte smides den anden bruger af.

En bruger kan godt hænge i systemet, hvis forbindelsen til e-Regnskab er blevet afbrudt. I dette tilfælde skal du blot sige ja til beskeden og logge ind.

Info:

Hvis knapperne er grønne, så er softwaren installeret og du forbindes til Axapta ved at klikke på en knap. Vælg det sprog, som du ønsker at benytte.

Er knapperne røde er softwaren ikke installeret. Klik på en knap for at begynde installationen (der skal hentes ca. 20 Mb).

Er knappen gul - skal der installeres en servicepack. Klik på en knap for at begynde installationen.

Vigtigt: Brugere af Windows Vista/7 bedes følge denne vejledning

Hvis du vil logge på e-Regnskab (tidl. e-Scan) kan det gøres på www.e-regnskab.net